Paintings of Cadaqués. Watermark theme. Powered by Blogger.

Xavier Rodés

Xavier Rodés, Cadaqués en pintura, Pintura Catalana, Pintores españoles, pintura española, impresionismo español
Xavier Rodés (Barcelona, 1971 - ?)  Cala Creus